Arrowwersum
Advertisement
Arrowwersum

Meta-ludzie – jednostki, które posiadają nadludzkie zdolności od urodzenia, bądź uzyskane w wyniku wybuchu akceleratora cząstek w S.T.A.R. Labs 11 grudnia 2013 roku.

Historia[]

Cechą różniącą meta-ludzi od ludzi jest posiadanie meta-genów, dzięki czemu posiadają nadludzkie, specyficzne zdolności. Wiele takich jednostek powstało podczas wybuchu akceleratora cząstek w S.T.A.R. Labs 11 grudnia 2013 roku, jednak są odnotowywane przypadki, które posiadają niezwykłe umiejętności od urodzenia. Poszkodowani zostali narażeni na działanie ciemnej materii, która drastycznie zmieniła ich strukturę genetyczną, a także strukturę atomową, dając im dostęp do szeregu nowych, często niebezpiecznych zdolności. Moce te wydają się często powiązane z materią lub energią, z którą osobnik był w bezpośrednim kontakcie w trakcie eksplozji.

Wraz z strukturą genetyczną i atomową, rzadziej zmienia się fizjologia i uczucia osoby. Sam stan psychiczny meta-ludzi często ma wielki wpływ na siłę ich kompetencji i wytrzymałość.

Przedstawiciele gatunku[]

Ciekawostki[]

  • Określenie meta-człowieka bezpośrednio odwołuje się do ludzi, jednak Grodd jest jedynym takim przypadkiem, który posiada meta-geny, lecz w rzeczywistości jest gorylem.
Advertisement