FANDOM


Disambig Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła.
Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła.

  • Grupa zadaniowa X – Zespół więźniów A.R.G.U.S., którzy zobowiązali się wykonywać niebezpieczne misje, w zamian za obniżenie wyroku.