Arrowwersum
Advertisement
Kroniki Cisco - Miotacz ognia.png
Miotacz płomieni – przeciwieństwo działa mrożącego. Mały był wypełniony wysoko skoncentrowanym łatwopalnym ciekłym paliwem, które zapalało się w kontakcie z powietrzem. Z perspektywy czasu stworzenie broni do walki z wielką pianką było marnowaniem technologii. Ale tylko spróbujcie wyobrazić sobie s’moresy!

Advertisement